מהו נוטריון ומי יכול להתמנות לנוטריון

מהו נוטריון ומי יכול להתמנות לנוטריון?

עו"ד, כך נהוג לומר, הוא קצין בית המשפט. ככזה, נותן בית המשפט אמון בעורכי הדין הבאים בשעריו. אמון זה ניכר באופן בו מאפשרים לעורכי הדין להיכנס אל בית המשפט וכן בסמכויות המואצלות אל עורכי הדין, כגון הסמכות לאמת חתימה של לקוחותיהם על פני מסמכים שונים, להזהיר אדם בעת חתימה על תצהיר, כי יהיה צפוי לעונשים בחוק (על כך נרחיב עוד בהמשך) ועוד; אולם כל אלה אינם מתקרבים לרמת האמון הניתנת בנוטריון. לחתימתו של נוטריון על מסמך יש תוקף ראייתי חזק יותר וכן משמעויות נוספות. לכן, לא כל עו"ד ראוי להיות נוטריון.

מי יכול להתמנות כנוטריון?

כעולה מהאמור לעיל, נוטריון הוא עו"ד אשר ניתן בו אמון רב. לכן, התנאי הראשון לכך שניתן יהיה להסמיך אדם להיות נוטריון הוא כי המדובר בעו"ד הראוי לאמון. עו"ד אשר הושעה מהלשכה בנסיבות אשר יש בהן קלון, למשל, לא יוכל להתמנות להיות נוטריון. נוסף על כך, על עורך הדין להיות עורך דין ותיק הבקיא בתחומי המשפט השונים ולהיות בעל מוניטין כדי להתמנות לנוטריון. עורך דין העומד בתנאים אלה יהיה זכאי להשתתף בהשתלמות ובקורס בו לומד עורך הדין את כל מה שצריך לדעת על מנת להיות נוטריון ואשר לאחריו, אם יעמוד בתנאי הקורס, יוכל לקבל תעודה ועימה לעבור מבחנים להסמכה כנוטריון. רק לאחר כל אלה יוכר עו"ד כנוטריון ויהיה רשאי להציע שירותי נוטריון לציבור.

אילו שירותים רשאי נוטריון להציע?

ישנם שירותים רבים אשר נוטריון מוסמך להציע לציבור. שירותים אלה עניינם בעיקר אימות מסמכים וחתימות שונות באופן המאפשר לבתי המשפט בארץ ובמדינות אחרות (במידה ומדובר בנוטריון המוסמך לכך על פי האמנה בדבר נוטריונים או דיני המדינה השנייה) כמו גם למוסדות ורשויות המדינה להסתמך על האמור בהם. כך למשל מוסמך נוטריון לאשר כי תרגום של חוק או תעודה כלשהי אינם רק נכונים על פי התרגום אלא גם נכונים על פי דיני המדינה שהנפיקה את התעודה וכי הם מזכים את המחזיק בתעודה באמור בה. בין השירותים אשר נוטריון מציע כלולים אימות חתימה (בעל תוקף ואמינות גבוהים יותר מאשר אימות חתימה בידי עו"ד, ישנם הליכים בהם זאת דרישה); החתמה על יפויי כח בהם נדרש אישור נוטריון; חתימה על תצהירים בפני נוטריון; חתימה על צוואות (כמו מתן צוואה בפני רשות); ובישראל גם חתימה על הסכמי ממון כדי שבמידת הצורך בית המשפט לענייני משפחה יוכל להסתמך עליהם; וכמובן שירותי אפולסטיל.

משרד עו"ד ונוטריון לשירותכם

עו"ד מציעה שירותי נוטריון בשפות רוסית, צרפתית, אנגלית ופולנית ושירותי נוטריון באופן כללי. המשרד מציע מלבד שירותי נוטריון גם סיוע בבירור זכויות בפולין ובמדינות אירופאיות נוספות לשם הוצאת דרכון אירופאי ו/או אזרחות. לפרטים נוספים ניתן לפנות אל עשהאל דרייר.

שירותי נוטריון ברמת גן והמרכז

שירותי נוטריון ברמת גן והמרכז

הנוטריון איננו עו"ד ככל עורכי הדין ולא כל עורך דין זכאי להתמנות לנוטריון. על מנת להתמנות כנוטריון על עו"ד להיות אמין במיוחד והדבר משתקף בדרישות החוק מן הנוטריון. בזכות האמון שניתן בנוטריון, סומכים בתי המשפט בישראל ובעולם על נוטריונים שהוסמכו על פי חוקי המדינה ובהתאם לאמנה הבינ"ל בדבר נוטריונים, על מנת לפשט ולקצר את ההליך להוכחת דינים זרים בבתי משפט מקומיים ועל מנת להסתמך על האמור בתרגומים שונים או בתעודות שונות כאילו הוצאו על ידי המדינה עצמה, ככל שנחתמו באפוסטיל של הנוטריון.

מהם שירותי נוטריון (ברמת גן ובכלל)

במקרים בהם יש צורך להוכיח, כי תרגום מסוים הוא לא רק תרגום אמין ונאמן למקור אלא שהמקור ממנו תורגמו הוא גם הדין המוסמך, לא די בחתימת עורך דין על היות התרגום תואם למקור ויש צורך בחתימת נוטריון. כאמור, נוטריון הוא עו"ד אשר עבר הסמכה מתאימה על ידי המדינה ולא כל עו"ד זכאי להתמנות להיות נוטריון. שירותי נוטריון כוללים אישור על נכונות תרגום, אישור נוטריון על הצהרת מתרגם, אישור נוטריוני לתצהירים – אשר מהווה אסמכתא נדרשת בהליכים שונים (בהם לא די באישור עו"ד לתצהיר), חתימה על צוואה בפני נוטריון (המוכרת כצוואה בפני רשות), אישור כי אדם פלוני חי, אימות הסכם ממון בין בני זוג (דרוש לעתים על מנת שבית המשפט יוכל להסתמך עליו ועוד; רשימה זאת היא רשימה חלקית של השירותים אשר נוטריון יכול להציע לציבור.

בחירת נוטריון ברמת גן ובכלל

אם אתם מחפשים נוטריון ברמת גן או באיזור המרכז ישנם כמה כללים פשוטים לבחירת נוטריון: ראשית, ודאו כי אותו נוטריון ברמת גן רשום כעו"ד ונוטריון חוק. מאגר הנוטריונים מפורסם באמצעות לשכת עורכי הדין ודרכה תוכלו לברר אם אדם המציג עצמו כנוטריון (ברמת גן או בכל איזור אחר) הוא אכן נוטריון; שנית חפשו נוטריון ברמת גן אשר מציע את השירות שאתם מחפשים. חשוב לעניין זה להבהיר כי נוטריון אשר צריך לחתום על נכונות תרגום, חייב להיות בקיא בעצמו הן בשפת המקור והן בשפת היעד לתרגום כדי לחתום עליו, אחרת לא יהיה תוקף לחתימתו על אותו מסמך (משרד עו"ד ונוטריון מציע שירותי תרגום נוטריוני בצרפתית, רוסית, פולנית ואנגלית); לבסוף, פנו אל נוטריון ברמת גן אשר נצמד לתעריף האחיד של הנוטריונים – ניתן לברר זאת מראש בטרם פנייה אל נוטריון על מנת להבטיח כי פניתן אל נוטריון ברמת גן שהוא מקצועי ואמין.

 

משרד עו"ד ונוטריון – נוטריון ברמת גן

אם אתם צריכים שירותי נוטריון ברמת גן, נשמח להעמיד את משרדנו לשירותכם ולסייע לכם בכל השירותים הדרושים לכם. עו"ד היא עו"ד משנת 1980 וצברה הן ניסיון רב והן מוניטין רב והמשרד מציע גם שירותי נוטריון.